Forslaget som fylkeskommunen skisserar, vil etter Næringsforeningen Ålesundregionen sitt skjønn vere til hinder for utvikling av distriktet som éin felles bu- og arbeidsmarknadsregion. Gode kollektivløysingar er avgjerande for næringslivet for å rekruttere og behalde relevant og kompetent arbeidskraft.