Næringsfondet skal stimulere til nyskapingar og nye næringar innanfor det geografiske området som tidlegare var Midsund kommune. Molde kommune minner på fristen for å søke i denne omgang, som er 1. september.