Den nye haustingsføreskrifta som trådde i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringa. Fiskeri- og havministeren har derfor beslutta at handhevinga av den nye føreskrifta skal utsetjast til 1. mars.