Fiskeri- og havministeren har etter søknad frå Norges Fiskarlag avgjort å vidareføre dispensasjonsordninga som vart innført som ein prøveordning i 2021.