Det var satt av 1,5 millionar kroner til prosjekt som fremjar likestilling i fiskeria. Då fiskeri- og havministeren mottok 22 søknader auka han bevilgninga for å støtte fleire prosjekt.