Regjeringa lyser ut 2 millionar kroner til kommuner som legg til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan hauste erfaringar frå fiskaryrket.