SalMar vurderer å starte fiskeoppdrett like utanfor Drynjasundet på Midøya. Naboane til området der fiskeoppdrettet er planlagt lokaliserast samlar seg no og har engasjert advokatar. Dei nektar å godta eit nytt fiskeoppdrett frå SalMar rett utanfor stovedøra.