19. mai vedtok kommunestyra i Ålesund, Molde og Aukra sin støtte til Statens vegvesen sitt bompengeopplegg for Møreaksen/E39 Ålesund-Molde. Vestnes kommunestyre, sa dermot nei til dette. Usemje om bompris er i fokus.