Samferdselsministeren har mottatt Statens vegvesen si tilråding om gjennomføringsrekkefølga for store vegprosjekt dei neste åra. På den lista er den nye E39 mellom Ålesund og Molde, inkludert Møreaksen, på 10. plass.