Møreaksen AS har har laga ein ny video der dei fortel at arbeidet med Møreaksen og Kjerringsundet er godt i gang.