Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbygginga av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. Ein undersjøisk tunnel frå Vik i Vestnes til Otrøya, og hengebru frå Nautneset på Otrøya til Julbøen, vil avløyse to ferjesamband og knytte regionen tettare saman.