Måndag klokka 18.00 blir det markering for Møreaksen på Solholmen ferjekai. Etter alle solemerker går Stortinget inn for Møreaksen i Nasjonal transportplan (NTP) før på dag, og då vil det vere grunn til å feire.