Styret i Møreaksen AS har tilsett Roald Fiksdal som ny dagleg leiar i selskapet. Harald Espeland har gjort ein grundig og god jobb sidan han vart tilsett i 2017, men ønsker no meir tid til å fokusere på andre oppdrag.