Statens vegvesen (SVV) jobbar godt og hardt for å redusere klimautsliep fraå sine prosjekt. No ventast det ein halvering av utslepp frå bygging og drift av Møreaksen, melder Møreaksen AS.