På kort sikt er det veldig positivt med «gratis» ferje og reduserte ferjebillettar. Dette gir grunnlag for auka mobilitet. Men vegsamband er likevel langt bedre enn ferje, skriv Harald Larsen Espeland, daglig leiar i Møreaksen AS, på sosiale medier.