Midsund skule er ein av to ungdomsskular i fylket som har fått tildelt midlar frå Erasmus+. Skulen har fått 11.560 € til utanlands studieopphald.