Breibanddekninga i Møre og Romsdal har på nokre år gått frå å vere dårleg til bli betre enn landssnittet. Det er likevel 7.000 husstandar i fylket som manglar tilbodet. Mange av desse i Midsund.