Fjord1 melder at det blir normal drift i ferjesambandet frå Mordalsvågen klokka 22.30.