Molde kommune, ved Molde vann og avløp KF, har sendt ut 10 varsel om forureining frå private husstandar i øysamfunnet Midsund. Desse må ordne opp i forholdet, men treng ikkje nødvendigvis å koble seg til det kommunale avløpsystemet.