Molde Næringsforum vil kartlegge kva for arrangement som planleggast i Molderegionen, og kva for behov arrangøren har som kan gjere arrangementa sterkare og meir synleg. Er du med i kultur, idrett eller anna fritidsarrangement?