– Vi viser til, og stiller oss bak Midsund Næringsforum sin uttale, der dei skriv «Vi i Midsund Næringsforum ønskjer med dette å vere krystallklare på at det forslaget inneber er totalt uakseptable kutt for oss. Vi ønskjer ikkje gratis ferjer, dersom kutt i rutetilbod eller svekka frekvens er alternativet!, skriv Molde Næringsforum i høyringsuttalen til Møre og Romsdal fylkeskommune.