Molde kommune utvidar avtalen med Midsund IL, om forskuttering av spelemiddeltilskot gjennom eit kommunalt lån. Det kommunale lånet utvidast frå 9,1 mill. kroner, til 9,9 mill. kroner. Midsund IL fullfører no andre etasje i hallen, og bygg både klubbrom og sosialt rom. Saka vart samrøystes vedteke i kommunestyret.