Det blir mest truleg opna for kommunalt byggefelt i Akslakleiva på Otrøya. Tysdag skal saka opp i hovudutvalet for teknisk, plan, næring og miljø. Innstillinga er at Molde kommunestyre godkjenner avtale mellom Attraktive Midsund og Molde kommune om kjøp av grunn til bustadføremål.