Mange flyktningar treng ein praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?