Sjølvteststasjonen på Reknes held stengt onsdag og torsdag.