I perioden september til desember 2022 vart prosjektet «MatVinn sykehjem i Molde» gjennomført med gode resultat.