Molde kommune får mange førespurnader frå publikum som ønskjer å bidra, og som lurer på kva Molde kommune gjer.