Hilvi Auerdahl er tilsett i stillinga som leiar for Midsund frivilligsentral. Ho tek til i stillinga 1. februar.