Molde kommune tek jamnleg prøver frå vassverka for å overvake vasskvaliteten. No kan du sjølv sjå prøveresultata på nettsidene til Molde kommune.