Næringsfondet skal stimulere til nyskapingar og nye næringar innanfor det geografiske området som tidlegare var Midsund kommune. 1. februar er første søknadsfrist.