No har informasjon og søknadsskjema for «Næringsfond rettet mot gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor i Molde kommune» blitt lagt ut på Molde kommune si heimeside.