Molde kommune presenterer vatningstips på sine nettsider. Kommunen viser til at dersom du vatnar hagen riktig sparar du tid og krefter, grasplenen blir meir robust og du unngår også unødig forbruk av vatn.