Molde kommune manglar 50 sjukepleiarar. Kommunen slit med å få søkjarar til sjukepleiarstillingar. Situasjonen vert omtala som kritisk, både hos kommunedirektør og kommunalsjef.