Molde kommune tilbyr vaksinering i rådhuset 6. og 7. desember! Du kan også få vaksinering på apotek eller hos fastlegen.