Molde kommune har fått tildelt 6,896 millionar kroner som skal nyttast til å kompensere lokale bedrifter og foretak som er spesielt hardt råka av lokale og nasjonale smitteverntiltak i samband med covid-19-pandemien.