Molde kommune tek no viktige steg på vegen mot å bli ein Fairtrade-kommune. Heretter får kaffitørste lokalpolitikarar berre servert Fairtradekaffi i politiske møter på rådhuset. Og i rådhuskantina tilbyr dei berre Fairtradekaffi til kommunen sine tilsette.