Molde kommune kan bli deleigar av Framtidslabben i Ålesund. Saman med ei rekkje partnarar har Molde kommune inngått ein intensjonsavtale for å formalisere samarbeidet om berekraftig samfunnsutvikling i Møre og Romsdal. Det inneber mellom anna felles drift av Framtidslabben i Ålesund.