Hege-Beate Skjølberg er tilsett som assisterande kommunedirektør i Molde kommune. Ho etterfølgjer dermed Britt Rakvåg Roald som har gått over i ny stilling i Helse Møre og Romsdal.