Molde kommune har tatt grep for å gjere sirkulære anskaffingar. Fleire aktørar i Molde-regionen har sidan 2020 samarbeidd for at det offentlege skal bruke kontormøblar og -inventar om igjen, i staden for å kjøpe nytt.