Ordførar Torgeir Dahl (H) kunne på siste kommunestyremøte fortelje at kommunen for første gong har passert 32.000 innbyggarar. No er det nesten flagging, sa ordføraren, men berre nesten!