I løpet av dei siste vekene har til saman 25 ukrainarar kome til Molde. Dette er kvinner og barn som har kome i privat regi. Dei bur hos slekt og vener inntil vidare, og alle vert tilbydd helsesjekk hos kommunen.