Molde kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale vegar, fortau, gang- og sykkelvegar. Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for fylkesvegar. Statens vegvesen har ansvar for riksvegar, melder Molde kommune på sine heimesider.