Molde kommune har delt ut heile 19 millionar kroner i koronastøtte. Midsund Gjestestove er ei reiselivsverksemd som meiner at dei lokale støtteordningane traff skjeivt. Dagleg leiar viser til at verksemder som har levert store overskot under pandemien får pengar frå lokal koronastøtte.