Oppgraderinga hos Molde Golfklubb, frå utedo til forbrenningstoalett frå Cinderella, kjem som ein kjærkomen og miljøvennleg løysing for klubben sine medlemmer og gjestar.