Nominasjonsmøtet til Molde FrP har vald Terje Tovan som førstekandidat og ordførarkandidat på sitt nominasjonsmøte 17. oktober.