Molde kommune vurderer å selge Raknes skule. Kanskje frivillige lag eller organisasjonar kan ha interesse for bygget? Ta då kontakt med Molde Eiendom KF.