ROR-kommunene og Molde Sjukehus set fokus på kor viktig det er med tidleg mobilisering når du er innlagt på sjukehus. Dei samarbeider om mobiliseringskampanjen «Kle deg og beveg deg!».