Kultur-, næring- og folkehelseutvalet gir Møre og Romsdal sin miljøpris til Gomalandet SFO. Dei får prisen for sitt engasjement for å redusere matsvinn og for å formidle gode haldningar til resirkulering og gjenbruk.