– Vi håper de har høve til å sette av dagen, torsdag 30. juni, der vi set søkjelys på fiskerinæringa og økosystemet i havet, seier arrangøren av Midsundkonferansen 2022. I år blir konferansen på berre ein dag.