Er norsk og internasjonalt fiskeri flink nok til å fremstå som en bærekraftig næring? Midsundkonferansen kan ikke skyve dette og flere viktige spørsmålene under teppet, og tro på at embetsverk og politikere ser det hele bildet og konsekvensene av hva endringer i de maritime rammevilkårene kan føre til for kystfolkets eksistens og fremtid.